Мемлекеттік тізілімге өзгерістерді енгізу

Ұлттық зияткерлік меншік институты

Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының иесі сараптама жасау ұйымына тіркеу туралы мәліметтерге қатысты өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.
Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының иесі тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын басқа тұлғаға бере алмайды және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығына лицензияны бере алмайды.