Нормативтік құжаттар

Ұлттық зияткерлік меншік институты

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім)

Тауар белгілеріне, географиялық нұсқамаларға және тауар шығарылған жерлердің атауларына өтінімдер сараптамасын жүргізу ережелері

Селекциялық жетістіктердің, өнертабыстардың, пайдалы модельдердің, өнеркәсіптік үлгілердің, тауар белгілерінің, географиялық нұсқамалар мен тауар шығарылған жерлердің атауларының, топологиялық интегралдық микросхемалардың мемлекеттік тізілімдерінен үзінді көшірмелерді беру қағидалары

Тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауар шығарылған жерлердiң атауларын тауар белгілерінің, географиялық нұсқамалардың және тауар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізілімдерінде тіркеу және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, тіркеудің қолданысын тоқтату және оны жарамсыз деп тану қағидалары

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы