Құны

Ұлттық зияткерлік меншік институты

«ҰЗМИ» РМК бағалардың толық тізімімен осы жерде танысуға болады.

ТАУАР ШЫҒАРЫЛҒАН ЖЕРДIҢ АТАУЫНА ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ТАУАР ШЫҒАРЫЛҒАН ЖЕРДIҢ АТАУЫН (ТШЖА) пайдалану құқығын ұсынуға өтінім бойынша төленуі тиіс төлемдердің негізгі түрлері келесідей:

Рет №  Тауар таңбаларын, қызмет көрсету таңбаларын, географиялық көрсеткіштерін және тауарлар шығарылатын жерлердің атауларын қорғау саласындағы қызметі  Бағасы (ҚҚС-н есепке ала отырып, теңгеде)
     
1 Тауар шығарылатын жерлердің атауларды тіркеуге және/немесе тауар шығарылатын жердің атауын пайдалану құқығын беруге өтінімді қабылдау және сараптама жүргізу  17 400,32
2

Тауар шығарылатын жердің атауына қорғау құжатын және/немесе тауар шығарылатын жердің атауын пайдалану құқығын беру және тіркеу туралы мәліметтерді Мемлекеттік тізілімде жариялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу   

42 767,20

 

Тіркеудің қолданылу мерзімін ұзарту кезінде:

Рет №  Тауар шығарылған жердiң атауы, қызмет көрсету таңбаларын және тауарлар шығарылатын жерлердің атауларын қорғау саласындағы жұмыстардың және қызметтердің атауы Бағасы (ҚҚС-н есепке ала отырып, теңгеде)
1

Тауар шығарылатын жердің атауын пайдалануға құқығын тіркеу әрекетінің таңбасын тіркеу мерзімін ұзарту және ұзарту туралы мәліметті жариялау

27 200,32

 

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН пайдалану құқығын ұсынуға өтінім бойынша төленуі тиіс төлемдердің негізгі түрлері келесідей:

п/п  Тауар таңбаларын, қызмет көрсету таңбаларын, географиялық көрсеткіштерін және тауарлар шығарылатын жерлердің атауларын қорғау саласындағы қызметі   

1

Географиялық көрсеткішті және/ немесе географиялық көрсеткішті қолдану құқығын беруді тіркеу бойынша өтінімді қабылдау және сараптама жүргізу 15 660,30
2 Географиялық көрсеткіш және\ немесе географиялық көрсеткішті қолдану құқығы бойынша куәлігін тіркеу және беру туралы мәліметтерді Мемлекеттік тізілімде жариялау бойынша жұмыстарды жүргізу 38 490,50


При продлении срока действия регистрации:

 п/п  Тауар шығарылған жердiң атауы, қызмет көрсету таңбаларын және тауарлар шығарылатын жерлердің атауларын қорғау саласындағы жұмыстардың және қызметтердің атауы  

Географиялық көрсеткішті қолдануды құқығын тіркеу мерзімін ұзарту және ұзарту туралы мәліметтерді жариялау

24 480,30
2

Әр ай үшін сұрау салуға жауап беру мерзімін ұзарту

6 500,48 
3

Тауар таңбасы, географиялық көрсеткішті/тауар шығарылған жердің атауы ретінде белгілерді тіркеуге және (немесе) географиялық көрсеткішті/тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беруге, сонымен қатар, таур таңбасын тіркеуге бас тарту немесе тауар таңбасын ішінара тіркеу жөнінде сараптамалық қорытындыға, географиялық көрсеткішті/тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге және (немесе) географиялық көрсеткішті/тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беруге  қарсылықтарды қарастыру

17 999,52