Құжаттардың үлгілері

Ұлттық зияткерлік меншік институты

  1. Өнертабысқа патент беру өтінімі бойынша өткiзiп алған мерзiмдi қалпына келтiру туралы Өтінішхат

  2. Өнертабысқа патенттің қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтініш


 Өнертабысқа Қазақстан Республикасының патентін беру туралы өтініш

Өнертабысқа Қазақстан Республикасының патентін беру туралы өтініш үлгісі

Өтінішхат үлгілері:

- өнертабысқа патент алу құқығын беру кезінде өтініш берушілердің құрамына өзгерістер енгізу туралы өтінішхат; 

- өнертабысқа берілген өтінімді пайдалы модельге түрлендіру туралы өтінішхат; 

- өнертабысқа өтінім бойынша жеделдетілген сараптама жүргізу туралы өтінішхат; 

- өнертабысқа патент беру туралы мәліметтерді мерзімінен бұрын жариялау туралы өтініш;

- сараптама сұрауына жауапты немесе қосымша материалдарды ұсыну мерзімін ұзарту туралы өтінішхат

- өткізіп алған мерзімдерді қалпына келтіру туралы өтінішхат

- 

- өтінімді қайтарып алу туралы өтінішхат