Құжаттардың үлгілері

Ұлттық зияткерлік меншік институты

Образцы ходатайств:

- ходатайство о восстановлении действия патента на изобретение;

- ходатайство о продлении срока действия патента на изобретение.