Өтiнiм және оған қоса берілген құжаттар

Ұлттық зияткерлік меншік институты

Тіркеу өтінімі бір топологияға қатысты болуы және келесідей құжаттарды қамтуы керек:

1) авторлары және атына тіркеу сұралып отырған тұлғалар, сондай-ақ олардың тұрғылықты жерi немесе орналасқан орны, егер болған жағдайда, топологияны алғашқы қолдану күні көрсетiлген топологияны тіркеу туралы өтiнiш; 

2) рефератты қоса алғанда, топологияны нақтылайтын материалдар; 

3) тіркеу сенiмдi өкiлдер арқылы iс жүргiзiлген жағдайда – сенiмхат. 

Интегралды микросхемалар топологияларын тіркеу қызметі үшін сараптама ұйымына төленетін төлемді растайтын құжат өтінімге қоса беріледі. 

Өтінім құжаттары Өнеркәсіптік меншік объектілері өтінімдеріне сараптама жүргізу қағидасына, Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жыл 29 тамыздағы № 1349 http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017459 бұйрығының 4-ші қосымшасына сәйкес рәсімделеді.

 

Интегралды микросхеманы тіркеу туралы өтініш бланкісі