Жалпы қателіктер

Ұлттық зияткерлік меншік институты

Өнеркәсіптік меншік обьектілеріне айрықша құқықтар туралы шарттарды тіркеуге өтінімдерді беру кезінде қызмет алушылар жиі мынадай қателіктер жібереді:

  1. қорғау құжаты немесе айрықша құқық иеленушiнiң басқару органдарының, құрылтайшылардың немесе акционерлердiң жалпы жиналысы шешiмiнiң көшiрмесi ұсынылмайды;
  2. өтінімнің бағандары толтырылмаған немесе дұрыс толтырылмаған;
  3. өтінімде және шартта көрсетілген тараптардың атаулары және/немесе мекен-жайлары бір-біріне немесе тиісті мемлекеттік тізілімдердің мәліметтеріне сәйкес келмейді;
  4. айрықша құқықты тіркеуді және беруді, өнеркәсіптік меншік обьектісін пайдалануға құқық беруді жүргізетін орган дұрыс көрсетілмейді