Құны

Ұлттық зияткерлік меншік институты

Өтінімдерді қабылдау және формалды сараптама жүргізу, сонымен бірге өзге жұмыстар мен қызметтерді көрсеткені үшін төлем «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны іске асыратын жұмыстарға және қызметтерге бағаларды бекіту туралы» РМК директорының 2019 жылғы 03 қаңтардағы №02 нқ бұйрығына сәйкес мөлшерде алынады. «ҰЗМИ» РМК бағалардың толық тізімімен осы жерде танысуға болады.

Айрықша құқықты иеленуді тіркеу кезінде жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің бағалары

 

№ р/р

Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы

Бағасы (ҚҚС есепке ала отырып)Заңды тұлғалар үшін
Шағын және орта бизнес субъектілері үшін
Жеке тұлғалар үшін

Бұйрықтың 2- қосымшасының 1.1) және 3.1) тармақшаларына сәйкес жеңілдіктерді пайдаланатын тұлғалар санатына жататын өтініш берушілерге

1

Құжаттарды тексеру және өнеркәсіптік меншік объектілеріне айрықша құқықты беруді және құқықты беруді бір объектіге қатысты тиісті Мемлекеттік тізілімде тіркеу және оны тіркеу туралы мәліметтерді жариялау

56 250,60

1.1

бір өнеркәсіптік меншік объектісінен артық әрбір объекті үшін қосымша

13 850,00

2

Өнеркәсіптік меншік объектісіне ашық лицензия ұсыну туралы жарияланымға өтініш қабылдау (әрбір объект үшін)

12 999,84

11 049,86
6 500,00
650,00

3

Құжаттарды тексеру және бір өнеркәсіптік меншік объектісіне қатысты айрықша құқықтарды беру және құқықты беру туралы қосымша келісімді тиісті Мемлекеттік тізілімде тіркеу және оны тіркеу туралы мәліметтерді жариялау

19 500,00

3.1

бір өнеркәсіптік меншік объектісінен артық әрбір объекті үшін қосымша

13 850,00

4

Өтінім берушінің өтінішхаты бойынша өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықты тапсыруды/беруді бұзу туралы өтінімді қарау және мәліметтерді жариялау

7 725,00

5

Бір объектіге қатысты Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімінде селекциялық жетістікке құқықты беру/ұсыну туралы құжаттарды тексеру және оның тіркелгені туралы мәліметтерді жариялау

56 250,60

5.1

бір объектіден артық әрбір объекті үшін қосымша

13 850,00

6

Бір селекциялық жетістікке қатысты құқықты ұсыну туралы шартқа қосымша келісімнің құжаттарын тексеру және тіркелген жағдайда оның тіркелгені туралы мәліметтерді Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімінде жариялау

19 500,00

6.1

бір селекциялық объектіден артық әрбір объекті үшін қосымша

13 850,00

7

Өтінішті қарау және жариялау:

- өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықты тапсыру жөніндегі шартты бұзу туралы мәліметтерін (сот шешімі бойынша);

- өтінім берушінің өтінішхаты бойынша өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықты беру шартын бұзу туралы мәліметтерін;

- негізгі шарттың көшірмесін беру (тараптарға/шарт қатысушыларына);

- негізгі шарттың қосымша келісімінің көшірмесін беру (лицензиялық шарты, кешенді кәсіпкерлік лицензиясы бойынша шарты, кепіл   шарты) тараптарға/шарт   қатысушыларына, бөлек әрбір әрекет үшін

7 725,00

8

Бір объектіге қатысты тиісті Мемлекеттік тізілімде тауар белгісіне, қызмет көрсету белгісіне айрықша құқықты беру және құқықты ұсыну құжаттарын тексеру және тіркеу және оның тіркелгені туралы мәліметтерді жариялау

56 250,60

8.1

бір тауар таңбасынан артық әр объекті үшін қосымша

13 850,00

9

Бір тауар таңбасына қатысты айрықша құқықты беру және құқық беру туралы шартқа қосымша келісім құжаттарын тексеру және Тауар таңбаларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу  және оны тіркеу туралы мәліметтерді жариялау

19 500,00

9.1

бір тауар таңбасынан артық әр объекті үшін қосымша

13 850,00
10

Өтінім берушінің өтінішхаты бойынша тауар таңбасына құқықты басқаға беруді/беруді бұзу туралы өтінімді қарау және мәліметтерді жариялау

7 725,00