Құны

Ұлттық зияткерлік меншік институты

«ҰЗМИ» РМК бағалардың толық тізімімен осы жерде танысуға болады.

ТАУАР ШЫҒАРЫЛҒАН ЖЕРДIҢ АТАУЫНА ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ТАУАР ШЫҒАРЫЛҒАН ЖЕРДIҢ АТАУЫН (ТШЖА) пайдалану құқығын ұсынуға өтінім бойынша төленуі тиіс төлемдердің негізгі түрлері келесідей:

Рет №
Тауар таңбаларын, қызмет көрсету таңбаларын, географиялық көрсеткіштерін және тауарлар шығарылатын жерлердің атауларын қорғау саласындағы қызметі 
Бағасы (ҚҚС-н есепке ала отырып, теңгеде)
 Заңды тұлғалар үшін Шағын және орта бизнес субъектілеріне Жеке тұлғалар үшін
1 Тауар шығарылатын жерлердің атауларды тіркеуге және/немесе тауар шығарылатын жердің атауын пайдалану құқығын беруге өтінімді қабылдау және сараптама жүргізу  26 100,00 19 575,00 18 270,00
2

Тауар шығарылатын жердің атауына қорғау құжатын және/немесе тауар шығарылатын жердің атауын пайдалану құқығын беру және тіркеу туралы мәліметтерді Мемлекеттік тізілімде жариялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу   

42 767,20

 

Тіркеудің қолданылу мерзімін ұзарту кезінде:

Рет №  Тауар шығарылған жердiң атауы, қызмет көрсету таңбаларын және тауарлар шығарылатын жерлердің атауларын қорғау саласындағы жұмыстардың және қызметтердің атауы Бағасы (ҚҚС-н есепке ала отырып, теңгеде)
1

Тауар шығарылатын жерлердің атауларын пайдалану құқығы мерзімін ұзарту және ұзарту туралы мәліметтерді жариялау

27 200,32
2 Тауар таңбасы, географиялық көрсеткішті/тауар шығарылған жердің атауы ретінде белгілерді тіркеуге және (немесе) географиялық көрсеткішті/тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беруге, сонымен қатар, таур таңбасын тіркеуге бас тарту немесе тауар таңбасын ішінара тіркеу жөнінде сараптамалық қорытындыға, географиялық көрсеткішті/тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге және (немесе) географиялық көрсеткішті/тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беруге  қарсылықтарды қарастыру
27 000,00
20 250,00
18 900,00